Der holdes 1-2 vurderingskurser om året i de enkelte kommuner for både nyvalgte og nuværende vurderingsfolk.

Du skal som vurderingsmand/kvinde være valgt på din forenings generalforsamling.

Som vurderingsmand/kvinde skal du have opfriskningskursus mindst hvert 2. år.

Forbundet afholder instruktørkurser 1 x årligt.