Repræsentantskabsmøder

Her finder du:

Dagsorden 

Referater 

Beretninger 

Regnskab

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds 2021

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds 2020 den 29.4.20

Kredsens beretning for 2019

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Midtjyllands Kreds 18-08-2020

Referat repræsentantskab 2019

Regnskab kredsen 2020 og budget 2021

referat fra repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 2021

Beretning for Midtjyllands Kreds 2020